Service

Ismail Benhsain

Directeur service / Vente moteurs AT

+41 43 466 60 30
ismail.benhsain@demtech.ch

Aaron Leu

Directeur adjoint du service

+41 43 466 70 40
aaron.leu@demtech.ch

Laura Marrongelli

Assistante directeur service

+41 43 466 60 84
laura.marrongelli@demtech.ch

Alexandra Braunreiter

Assistante directeur service

+41 43 466 70 44
alexandra.braunreiter@demtech.ch

Urs Röllin

Technicien de service

+41 43 466 60 20
mail@demtech.ch

Patrick Siegenthaler

Technicien de service

+41 43 466 60 20
mail@demtech.ch

Philipp Kaufmann

Technicien de service

+41 43 466 60 20
mail@demtech.ch

Anthony Khalfouni

Technicien de service

+41 43 466 60 20
mail@demtech.ch

Roman Weiss

Technicien de service

+41 43 466 60 20
mail@demtech.ch

David Rufenacht

Technicien de service

+41 43 466 60 20
mail@demtech.ch

Thomas Bachmann

Technicien de service

+41 43 466 60 20
mail@demtech.ch

Justin Villiger

Technicien de service

+41 43 466 60 20
mail@demtech.ch